TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRANG ĐIỂM HERA

Địa chỉ: 150/23 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM

Số điện thoại: 0909 999 121

Email: trungtamhera@gmail.com

Website: www.heraspa.vn